31

เลือกประเทศปลายทาง: 

เลือกประเภทรถยนต์:

(X4) 2WD Single Cab Diesel Tray หรือที่คล้ายกัน
2WD Single Cab Diesel Tray
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUMPAD999.jpg
false
MPAD
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(N) 4WD Single Cab Tray Ute หรือที่คล้ายกัน
4WD Single Cab Tray Ute
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUEPAR999.jpg
false
EPAR
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(O2) 4WD Mine equipped หรือที่คล้ายกัน
Single cab 4WD Mine equip
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUEPND999.jpg
false
EPND
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
(V) Subaru Forester หรือที่คล้ายกัน
Economy AWD Auto
ซีดี, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUEFAR999.jpg
false
EFAR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 2 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
(G) Nissan Qashqai หรือที่คล้ายกัน
SUV Compact
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUCFAR999.jpg
false
CFAR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 2 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
 • เอบีเอส
(G9) Kia Sportage หรือที่คล้ายกัน
SUV Compact
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUCXAV999.jpg
false
CXAV
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 2 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
 • เอบีเอส
(W4) 2WD Ute Tray หรือที่คล้ายกัน
2WD Ute
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUCPAV999.jpg
false
CPAV
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(Y) 4WD Dual Cab Ute with Canopy หรือที่คล้ายกัน
4WD Dual Cab Ute with Canopy
วิทยุ, ระบบเซ็นทรัลล็อก, ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUIPBR999.jpg
false
IPBR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • เอบีเอส
(J) Mitsubishi Pajero Sport GLX หรือที่คล้ายกัน
Standard 4WD
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUSFAR999.jpg
false
SFAR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 3 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
(M4) 22 Seat Bus หรือที่คล้ายกัน
22 Seater Bus
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUSVAR999.jpg
false
SVAR
 • 22 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(S1) Push Pat Hand Controls หรือที่คล้ายกัน
Standard Auto with Hand Controls Push Pat
ซีดี, ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUSXAR999.jpg
false
SXAR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 2 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 1 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
 • เอบีเอส
(T1) Wheelchair Accessible Van หรือที่คล้ายกัน
People Mover - Wheelchair Access
วิทยุ, ซีดี, ระบบเซ็นทรัลล็อก, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยคู่, กระจกซ้อน, กระจกระบบไฟฟ้า, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, พวงมาลัยปรับสูงต่ำ, เครื่องยนต์ วี 6
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFXAR999.jpg
false
FXAR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 2 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 1 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
 • เอบีเอส
(Y4) Dual Cab Ute หรือที่คล้ายกัน
2WD Dual Cab - Petrol
ซีดี, ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFPAV999.jpg
false
FPAV
 • 5 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
(V2) Mine Equip 4WD Single Cab หรือที่คล้ายกัน
Mine Equip 4WD Single Cab
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFPBD999.jpg
false
FPBD
 • 2 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 1 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
(M2) Mine Equipped 12 Seater หรือที่คล้ายกัน
Mine Equipped Toyota Commuter
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFVAD999.jpg
false
FVAD
 • 12 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(M3) Mine Equipped 4WD 12 Seater หรือที่คล้ายกัน
Mine Equipped 4WD 12 Seater
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFVBD999.jpg
false
FVBD
 • 12 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(E) Toyota Kluger หรือที่คล้ายกัน
SUV Large - 5 Seater
ซีดี, ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFFAR999.jpg
false
FFAR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 2 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
 • เอบีเอส
(R) Toyota Landcruiser Prado หรือที่คล้ายกัน
4WD Full Size
ซีดี, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFFBD999.jpg
false
FFBD
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 3 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
(F) Toyota Prado หรือที่คล้ายกัน
Full-Size 4WD Manual
ซีดี, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFFMR999.jpg
false
FFMR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 3 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
(M2) Mine Equipped 12 Seater หรือที่คล้ายกัน
12 Seater Bus
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFVMD999.jpg
false
FVMD
 • 12 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
4WD - Toyota Landcruiser หรือที่คล้ายกัน
1 Tonne 4WD Ute
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUPPND999.jpg
false
PPND
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
(M6) 25 Seat Bus หรือที่คล้ายกัน
25 Seater Bus
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUPVAD999.jpg
false
PVAD
 • 25 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(R1) Premium 4WD - Landcruiser หรือที่คล้ายกัน
Premium 4WD
อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม, ระบบเซ็นทรัลล็อก, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยคู่, กระจกซ้อน, กระจกระบบไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า, พวงมาลัยปรับสูงต่ำ
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUPFBD999.jpg
false
PFBD
 • 8 ผู้โดยสาร
 • 3 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
 • เอบีเอส
(R1) Premium 4WD - Landcruiser หรือที่คล้ายกัน
Premium 4WD
อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม, ระบบเซ็นทรัลล็อก, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยคู่, กระจกซ้อน, กระจกระบบไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า, พวงมาลัยปรับสูงต่ำ
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUPFAR999.jpg
false
PFAR
 • 8 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 1 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
 • เอบีเอส
(Z4) 2WD Dual Cab Diesel Tray หรือที่คล้ายกัน
2WD Dual Cab Diesel Tray
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAULPAR999.jpg
false
LPAR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(M) People Mover - 12 Seater หรือที่คล้ายกัน
12 Seat Toyota Commuter
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUXVMR999.jpg
false
XVMR
 • 12 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(M) People Mover - 12 Seater หรือที่คล้ายกัน
12 Seat Toyota Commuter
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUXVAR999.jpg
false
XVAR
 • 12 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(O) Toyota Hilux หรือที่คล้ายกัน
4WD
ซีดี, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUXPNR999.jpg
false
XPNR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
(K2) 12 seater bus with trailer หรือที่คล้ายกัน
12 seater bus with luggage trailer
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUXVAM999.jpg
false
XVAM
 • 12 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(O) 4WD Dual Cab Ute หรือที่คล้ายกัน
4WD Dual Cab Ute
ซีดี, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUXPAR999.jpg
false
XPAR
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 3 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
(U) Ford Wildtrak Lid Or Canopy หรือที่คล้ายกัน
4WD Full Size Ute
ซีดี, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUXRBD999.jpg
false
XRBD
 • 5 ผู้โดยสาร
 • 3 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
ก่อนหน้า | รถยนต์   จาก | ถัดไป

หมายเหตุ:
• คำว่า ”หรือคล้ายกัน” หมายถึงว่ารถยนต์ที่เช่าอาจไม่ใช่รุ่นและแบบเดียวกับที่แสดงให้เห็น แม้จะเป็นรถยนต์ในกลุ่มเดียวกัน แต่มีขนาดและสมรรถนะที่ใกล้เคียงกัน
• รถยนต์ที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับรุ่นและแบบที่ให้บริการในขณะทำการเช่ารถ โดยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับรถยนต์ที่ระบุในคำขอของคุณ หากเราไม่สามารถจัดหารถยนต์ตามกลุ่มรถยนต์ที่คุณขอมาได้ เราจะให้บริการรถยนต์ในกลุ่มถัดไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม