25
เลือกประเทศปลายทาง: 

เลือกประเภทรถยนต์:

(K4) 22 Cubic Meter Van หรือที่คล้ายกัน
22 Cubic Meter Van
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUMKMR999.jpg
false
MKMR
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
(I4) 9 Cubic Metre Van หรือที่คล้ายกัน
9 Cubic Metre Van
แผงกั้นผู้โดยสารกับคนขับ
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUMKAR999.jpg
false
MKAR
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
(Q4) 6 Pallet Gates Dropsides หรือที่คล้ายกัน
6 Pallet Tray: Dropsides/Gates
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUMKAQ999.jpg
false
MKAQ
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(I6) 15 Cubic Metre Van หรือที่คล้ายกัน
15 Cubic Metre Van
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUEKAR999.jpg
false
EKAR
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
(J4) 6 Cubic Metre Van หรือที่คล้ายกัน
6 Cubic Metre Van
แผงกั้นผู้โดยสารกับคนขับ
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUEKAZ999.jpg
false
EKAZ
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(L4) 22 Cubic Metre with Lift หรือที่คล้ายกัน
22 Cubic Metre Truck
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUCKMR999.jpg
false
CKMR
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
(A4) 40 Cubic Metre with Lift หรือที่คล้ายกัน
40 Cubic Metre Truck
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUCKAQ999.jpg
false
CKAQ
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(D6) 43 Cubic Meter Truck หรือที่คล้ายกัน
43 Cubic Meter Truck
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUCKMD999.jpg
false
CKMD
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(R4) 6 Cubic Metre Van หรือที่คล้ายกัน
6 Cubic Metre Van
แผงกั้นผู้โดยสารกับคนขับ
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUCKAR999.jpg
false
CKAR
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(B4) 36 Cubic Metre Van หรือที่คล้ายกัน
36 Cubic Metre Van
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUIKAD999.jpg
false
IKAD
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(H4) 8 Cubic Metre Van หรือที่คล้ายกัน
8 Cubic Metre Van
ซีดี, ระบบเซ็นทรัลล็อก, แผงกั้นผู้โดยสารกับคนขับ
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUIKAR999.jpg
false
IKAR
 • 2 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(C4) 12 Pallet Curtainsider Lift หรือที่คล้ายกัน
12 Pallet Curtainsider with Lift
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUSKMR999.jpg
false
SKMR
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(L6) 22 Cubic Meter Truck Lift หรือที่คล้ายกัน
22 Cubic Meter Truck w/ Lift
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUSKAD999.jpg
false
SKAD
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
(G2) 6 Pallet Dual Cab Tray หรือที่คล้ายกัน
Dual Cab Tray
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUSKMD999.jpg
false
SKMD
 • 5 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(T4) 12 Pallet Tray หรือที่คล้ายกัน
12 Pallet Tray
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUSKAQ999.jpg
false
SKAQ
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(K6) 6 Pallet Curtainsider หรือที่คล้ายกัน
6 Pallet Curtainsider
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFKAD999.jpg
false
FKAD
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
(G4) 14 Pallet Curtainsider Lift หรือที่คล้ายกัน
14 Pallet Curtainsider
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFKMD999.jpg
false
FKMD
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(D4) 12-14 Pallet Curtainsider หรือที่คล้ายกัน
12-14 Pallet Curtainsider
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUFKAQ999.jpg
false
FKAQ
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(F4) 43 Cubic Metre Truck Lift หรือที่คล้ายกัน
43 Cubic Metre Van with Lift
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUPKMR999.jpg
false
PKMR
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(C6) 10 Pallet Truck หรือที่คล้ายกัน
10 Pallet Curtainsider no Lift
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUPKMQ999.jpg
false
PKMQ
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(A6) 10 Pallet Curtainsider Lift หรือที่คล้ายกัน
10 Pallet Curtainsider with Lift
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUPKAD999.jpg
false
PKAD
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(T6) 14 Pallet Curtainsider Lift หรือที่คล้ายกัน
14 Pallet Curtainsider w/ Lift
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAULKAD999.jpg
false
LKAD
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(P4) Prime Mover หรือที่คล้ายกัน
Prime Mover
ซีดี, ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยคู่
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAULKAR999.jpg
false
LKAR
 • 2 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 1 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ถุงลมนิรภัยคู่
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(S4) 49 Cubic Meter Van หรือที่คล้ายกัน
46 Cubic Meter Van
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAULKAQ999.jpg
false
LKAQ
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ธรรมดา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
(E4) 12 Pallet Tray with Gates หรือที่คล้ายกัน
12 Pallet Tray with Gates
ซีดี
https://images.hertz.com/vehicles/220x128/ZEAUXKAR999.jpg
false
XKAR
 • 3 ผู้โดยสาร
 • เกียร์ออโต้
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ต้องรับรองใบอนุญาต
ก่อนหน้า | รถยนต์   จาก | ถัดไป

หมายเหตุ:
• คำว่า ”หรือคล้ายกัน” หมายถึงว่ารถยนต์ที่เช่าอาจไม่ใช่รุ่นและแบบเดียวกับที่แสดงให้เห็น แม้จะเป็นรถยนต์ในกลุ่มเดียวกัน แต่มีขนาดและสมรรถนะที่ใกล้เคียงกัน
• รถยนต์ที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับรุ่นและแบบที่ให้บริการในขณะทำการเช่ารถ โดยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับรถยนต์ที่ระบุในคำขอของคุณ หากเราไม่สามารถจัดหารถยนต์ตามกลุ่มรถยนต์ที่คุณขอมาได้ เราจะให้บริการรถยนต์ในกลุ่มถัดไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม