< Back
มายังสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: หนึ่งวันฟรี

 

จองรถเฮิรทซ์กับสาขาที่ร่วมรายการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นเวลา 6 (หก) วันหรือมากกว่าและรับวันเช่าฟรี

ระยะเวลาการจอง: วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2020
ระยะเวลารับรถ: วันนี้ - 31 มีนาคม 2020

 

ผลประโยชน์เพิ่มเติม: 
รับไมล์สะสมไมล์สำหรับทุกการเช่ากับเฮิร์ตซ์ เพียงแค่ใส่หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ของคุณที่ "ตรวจสอบและจอง" ขั้นตอน คลิกที่นี่ สำหรับรายชื่อของพันธมิตรสายการบินและผลประโยชน์โปรแกรม

ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกเฮิรทซ์นัมโกล์ดพลัสรีวอร์สด สมัครฟรี เพอร่วมสนุกและเพลินเพลินไปกับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการรถเช่า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ข้อ เสนอนี้ใช้ได้สำหรับเช่ารถขับเองในอัตราสามารถจ่ายได้ (อัตราตลาดผู้เดินทางมาพักผ่อน) สำหรับเช่าขับเอง ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2020 รับรถได้จนถึง 31 มีนาคม 2020 ณ สาขาที่เข้าร่วมรายการทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  2. สำรองรถเช่าจะต้องทำอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  3. ข้อเสนอนี้ใช้ได้ในกลุ่มรถทั้งหมดและการเช่าขั้นต่ำ 6 วัน
  4. อายุ เช่าขั้นต่ำมีผลบังคับใช้และคนขับรถทั้งหมดจะต้องอยู่ในความครอบครองของใบ อนุญาตขับรถที่ถูกต้องซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตขับรถเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
  5. สูงสุดหนึ่งวันฟรีต่อการเช่า 
  6. ข้อเสนอนี้ใช้ได้ต่อครั้งและระยะเป็นไมล์เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้กับภาษีค่าธรรมเนียมและบริการเสริม
  7. ไม่มีอัตราอื่น ๆ ส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่สามารถใช้ควบคู่กัน
  8. คุณสมบัติเช่าเฮิรทซ์มาตรฐาน มีข้อจำกัดระยะเวลาในการเช่าและคืนสถานที่ให้เช่า ตามแผนอัตราที่ใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  9. ช่วงวันปิดการขายเป็นมาตรฐาน
  10. เฮิรทซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและ / หรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า