ขอใบเสร็จรับเงินการเช่ารถ

ระบบจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่คืนรถเช่าในการทำสำเนาใบเสร็จรับเงิน คุณสามารถดูสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่คืนรถเช่า.
คลิกที่นี่ สำหรับคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม