United States

โครงการละเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า)/ข้อกำหนดด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอนุมัติการเดินทาง

ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอนุมัติการเดินทาง (ESTA) เป็นระบบอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมั่นคงสำหรับโครงการละเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ESTA จะทำการยืนยันสิทธิ์ของบุคคลในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องใช้วีซ่าและระบุว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงหรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้ขั้นตอนการเข้าประเทศของผู้เดินทางต่างชาติง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้ DHS ยกเลิกการใช้แบบฟอร์ม I-94 แบบเอกสาร ณ จุดเดินทางเข้าประเทศ โครงการละเว้นการตรวจลงตรา (VWP) ช่วยให้พลเมืองของบางประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจได้สูงสุด 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ VWP ทั้งหมด 34 ประเทศ* (รวมอีก 7 ประเทศที่เข้าร่วมในปี พ.ศ. 2551 แล้ว)

คลิกดูรายละเอียดถามตอบด้านข้อกำหนดการเดินทางของ ESTA ได้ที่นี่

*ประเทศที่เข้าร่วมในโครงการละเว้นการตรวจลงตรา (VWP) ในปัจจุบันมีดังนี้ อันดอร์รา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บรูไน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส ซานมารีโน สิงคโปร์ สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

ประเทศที่เข้าร่วมเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2551 คือ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย และสโลวาเกีย

 United States