บริการรถเช่าตัวเลือกเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ตัวเลือกเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อมันมาถึงตัวเลือกเชื้อเพลิงเฮิรทซ์รถเช่า การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณ ราคาของเรามีการแข่งขันด้วยราคาที่ปั๊มท้องถิ่นเมื่อคุณชำระเงินล่วงหน้าหรือให้เราเติมให้คุณ เมื่อคุณเดินทางด้วยความเร็วของเฮิรทซ์ ตัวเลือกการเติมน้ำมันเป็นของคุณ


ตัวเลือกทดแทนน้ำมัน

fuel replacement options icon

ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับน้ำมัน

ตัวเลือกการซื้อน้ำมัน 

เราเติมให้

ราคาน้ำมันและค่าบริการ 

คุณเติม


ไม่ต้องการที่เติมน้ำมันก่อนการคืนรถ เฮิรทซ์เติมให้คุณ คุณเติมก่อนคืนรถ 
ซื้อน้ำมันในถังขณะเวลาที่รับรถและคุณสามารถกลับมาคืนระดับใดก็ได้ คืนรถด้วยน้ำมันระดับใดก็ได้ การคืนรถ โปรดตรวจสอบว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับเดียวกับตอนรับรถ 
ราคานี้เป็นราคาที่แข่งขันกับปั๊มน้ำมันท้องถ่อน ราคาสำหรับน้ำมันและค่าบริการ 
ไม่มีการคืนเงินสำหรับน้ำมันที่ไม่ได้ใช้ 

ทำการจอง