การคืนรถอย่างรวดเร็วของเฮิตซ์

การคืนรถอย่างรวดเร็วของเฮิตซ์

ในช่วงระยะเวลาการเดินทางที่หนาแน่น,ตัวแทนของเฮิตซ์ พร้อมกับคอมพิวเตอร์แบบมือถือจะดูแลคุณในขณะทำการคืนรถของคุณและให้ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับการคำนวณอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที. ค่าเช่าทั้งหมดจะหักจากบัตรเครดิตที่ได้แจ้งไว้ในเวลาที่ทำการเช่า รถ.นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่หมายเลขการสะสมไมล์ได้ตลอดเวลาที่ทำการคืนรถ.

บริการนี้สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่ในยุโรป,อเมริกาเหนือ,แคนาดา และออสเตรเลีย.