ลูกค้าที่ขับรถเฮิตซ์ไปยังเยอรมนี

ข้อมูลสำคัญ:

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเยอรมันได้แนะนำเขตรักษาสิ่งแวดล้อมในเมืองเยอรมันบางแห่ง.

รถทุกคันที่เข้าสู่โซนเหล่านี้จะต้องแสดงสติกเกอร์ที่ระบุถึงชั้นการปล่อยมลพิษของยานพาหนะ. สำหรับรถยนต์ที่ไม่แสดงสติกเกอร์ดังกล่าว,ผู้ขับอาจถูกปรับเป็นเงิน 40.00 ยูโร. ข้อบังคับนี้ใช้กับยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดของเยอรมันและรวมทั้งยานพาหนะจากต่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตนอกประเทศเยอรมนี.

รถยนต์เฮิตซ์จากประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดมีสติกเกอร์นี้,อย่างไรก็ตาม,รถยนต์ของเฮิตซ์ที่เช่านอกประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์และขับรถเข้ามายังประเทศนี้ไม่มีสติกเกอร์.

ดังนั้น,ลูกค้าของเฮิตซ์ที่เช่านอกประเทศเยอรมนีและที่ประสงค์จะขับรถเข้าเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์และผู้ที่เข้าเขตที่ถูกจำกัด, อาจถูกปรับ 40.00 ยูโร.

โซนที่จำกัดสามารถระบุได้ด้วยสัญญาณซึ่งจะแสดงขึ้น ณ จุดเข้าสู่เขตที่ถูกจำกัด.