เพลทพาส® การชำระค่าผ่านทาง

เพลทพาส® การชำระค่าผ่านทาง

PlatePass® automated toll payment logo with black front lettering and a yellow design. 

สัมผัสความสะดวกและรวดเร็วในการใช้เพลทพาส®


เพลทพาสจะทำให้คุณใช้บริการทางยกระดับแบบไร้เงินสด หรือควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์รับสัญญาณส่วนบุคคล (ทรานสปอนเดอร์) หรือการชำระค่าผ่านทางโดยตรงกับหน่วยงานการทาง

คุณสามารถใช้เพลทพาส® ได้ทั่วทั้งในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกBook Now Button - Hertz Rental Car PlatePass


PlatePass Region Map - Hertz Platepass 

สำหรับรายชื่อถนนต่าง ๆ ที่ร่วมรายการ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.platepass.com/locations.


เพลทพาส FAQsเพลทพาส® คืออะไร

เพลทพาส (PlatePass) คือ วิธีการชำระค่าผ่านทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้คุณสามารถใช้บริการทางยกระดับได้ครอบคลุมทั้งช่องการชำระเงินแบบไร้เงินสด หรือแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์รับสัญญาณส่วนบุคคล (ทรานสปอนเดอร์) หรือการชำระค่าผ่านทางโดยตรงกับหน่วยงานการทาง


ประโยชน์ในการใช้เพลทพาส

  • สะดวกและรวดเร็ว
  • ไม่ต้องเตรียมเงินให้พอดี
  • ไม่รอคิวเพื่อชำระเงินสดในช่องชำระค่าผ่านทาง
  • ใช้ได้กับการชำระค่าทางยกระดับที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์และสะพานต่าง ๆ โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์รับสัญญาณส่วนบุคคล (ทรานสปอนเดอร์) หรือการชำระค่าผ่านทางโดยตรงกับหน่วยงานการทาง
  • ไม่ต้องลงทะเบียน หรือชำระเงินล่วงหน้า

เพลทพาสทำงานอย่างไร?

ในส่วนของทรานสปอนเดอร์: ในส่วนของอีซี่พาส (E-ZPass) และไอพาส (I-PASS), การเช่ารถของคุณอาจต้องติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณหรือที่เรียกว่าทรานสปอนเดอร์ โดยทรานสปอนเดอร์จะทำหน้าที่สื่อสารกับทางยกระดับด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุซึ่งจะนำข้อมูลจากทรานสปอนเดอร์ไปชำระค่าผ่านทาง หากทรานสปอนเดอร์ทำงานผิดปกติ หรือไม่สามารถใช้การได้ รถเช่าของคุณจะยังคงถูกบันทึกในเพลทพาส แม้จะผ่านทางโดยมิได้ใช้ทรานสปอนเดอร์หรือมิได้ชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ
ในส่วนของการบันทึกภาพ: ด้วยเทคโนโลยีของหน่วยงานการทางจะทำการบันทึกภาพแผ่นป้ายทะเบียนของรถคันนั้น ๆ ไว้ และหน่วยงานการทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจากรถดังกล่าว


เปิดใช้งานเพลทพาสได้อย่างไร?

ในส่วนของทรานสปอนเดอร์: การใช้เพลทพาส, ให้เลื่อนเปิดกล่องทรานสปอนเดอร์สีเทาซึ่งอยู่หลังกระจกมองหลัง (หากมี), นั่นจะทำให้หน่วยงานการทางสามารถอ่านข้อมูลจากทรานสปอนเดอร์ได้ หากรถของคุณมิได้ติดตั้งทรานสปอนเดอร์ เพียงแค่คุณขับรถเข้าไปยังช่องเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทาง ระบบการทางจะทำการอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถโดยอัตโนมัติ การเช่ารถกับเฮิร์ทซสามารถใช้เพลทพาสกับทางยกระดับต่าง ๆ ได้ เพลทพาสจะเริ่มทำงานเมื่อคุณขับรถบนทางยกระดับโดยมิได้ใช้ทรานสปอนเดอร์ หรือมิได้ชำระค่าผ่านทางในรูปแบบอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของการบันทึกภาพ: การใช้เพลทพาส เพียงแค่คุณขับรถเข้าไปยังช่องเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทาง ระบบการทางจะทำการอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถโดยอัตโนมัติ การเช่ารถกับเฮิร์ทซสามารถใช้เพลทพาสกับบนทางยกระดับต่าง ๆ ได้ เพลทพาสจะเริ่มทำงานเมื่อคุณขับรถบนทางยกระดับโดยมิได้ใช้ทรานสปอนเดอร์ หรือมิได้ชำระค่าผ่านทางในรูปแบบอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ที่ใดใช้เพลทพาสได้บ้าง?

เพลทพาสให้บริการในทุกที่ ที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้:PlatePass® Electronic/Video Toll Payment - Toll Signs 

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ต้องการใช้เพลทพาส?

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เพลทพาส: 1) หากการเช่ารถของคุณรวมทรานสปอนเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังคงใช้งานได้โดยอยู่ในกล่องที่มิดชิด, ซึ่งเป็นกล่องที่ถูกปิดมิดชิด และ 2) ชำระเงินค่าผ่านทางทั้งหมดด้วยเงินสด, ด้วยการใช้ทรานสปอนเดอร์ (ที่ได้รับอนุญาต) จากการทางที่เกี่ยวข้อง หรือ ชำระโดยตรงกับหน่วยงานการทาง (ที่ได้รับอนุญาต) ทางยกระดับบางแห่งไม่อนุญาตให้ชำระด้วยเงินสด หน่วยงานการทางบางแห่งอาจมีการปรับเปลี่ยทางเลือกการชำระค่าธรรมเนียม โปรดตวรจสอบกับหน่วยงานการทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาทางเลือกการชำระค่าธรรมเนียม


เพลทพาสราคาเท่าไหร่?

คุณจะถูกเรียกเก็บในอัตราสูงสุดของแต่ละทางยกระดับ โดยเป็นค่าธรรมเนียมในอัตราเต็ม บวกค่าธรรมเนียมอำนวยความสะดวก 5.95$ ในการใช้ทางยกระดับของแต่ละวัน ซึ่งเพลทพาสไม่มีค่าอำนวยความสะดวกสูงสุด


ค่าธรรมเนียมจะแจ้งว่าอย่างไรบนบัตรเครดิตของฉัน?

ค่าธรรมเนียมเพลทพาสจะถูกระบุในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตว่า: Hertz Toll Charge - ATS. โดยจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตภายใน 1-3 สัปดาห์หลังครบระยะเวลาการเช่ารถ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ระบุในใบแจ้งหนี้การเช่ารถแต่อย่างใด เนื่องจากเฮิร์ทซได้หมอบหมายสิทธิ์การออกใบเสร็จให้กับ ATS Processing Services LLC/PlatePass LLC ในฐานะตัวแทนของเฮิร์ทซ


ฉันจะขอใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างไร?

คุณสามารถขอรับใบเสร็จยอดรวมค่าธรรมเนียมได้จาก platepass.com/receipt ด้วยการระบุหมายเลขสัญญาการเช่ารถและวันที่เช่ารถ


ทางยกระดับครอบคลุมอะไรบ้าง?

เครือข่ายเพลทพาสครอบคลุมทางยกระดับทุกเส้นทาง อีกทั้งยังไม่จำกัดบนทางหลวง, สะพาน และอุโมงค์ต่าง ๆ


ทางยกระดับแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

ทางยกระดับแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการโดยการเก็บค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% (เรียกอีกอย่างว่า Open Road Tolling) ผู้ขับขี่ที่ใช้ทางยกระดับแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถเลือกชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดเมื่อใช้ทางยกระดับดังกล่าว ผู้ขับขี่ที่ใช้ทางยกระดับแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์อาจเห็นป้ายระบุประเภทยานพาหนะที่ไม่มีทรานสปอนเดอร์ว่าจะถูกเรียกเก็บเงินค่าผ่านทางโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งออกโดยหน่วยงานการทางท้องถิ่น อย่างไรก็ดีหน่วยงานการทางดังกล่าวจะไม่สามารถเรียกเก็บค่าผ่านทางโดยตรงกับผู้เช่ารถของเฮิร์ทซได้, และหากผู้เช่าขับรถบนทางยกระดับแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้ใช้ทรานสปอนเดอร์ส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับทางยกระดับหรือมิได้ทำการชำระค่าผ่านทางในรูปแบบอื่น ๆ กับหน่วยงานการทาง เพลทพาสจะเริ่มทำงานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น ๆ


ทางยกระดับใดบ้างที่ควมคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่สามารถชำระเป็นเงินสดได้?

หากต้องการดูรายชื่อทางยกระดับและสะพานแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาไปที่ www.PlatePass.com/locations.จะเกิดอะไรขึ้น หากฉันใช้ทางยกระดับที่ไม่มีเพลทพาส?

คุณจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือใช้ทรานสปอนเดอร์ที่เชื่อมต่อกับทางยกระดับ หากมิได้ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดหรือทรานสปอนเดอร์ คุณจะถูกออกใบสั่งโทษฐานฝ่าฝืนกฏบนทางยกระดับ ซึ่งเพลทพาสไม่มีบริการบนทางยกระดับใน Alabama, Alaska, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nevada, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Utah, หรือ California ถนนสาย: I-10, I-110, SR 91, I-15 ทางด่วนหมายเลข SR 125, I-580, I-680, SR 237, และทางด่วน Contra Costa


จะทำอย่างไรหากฉันต้องการเช่าในแคลิฟอร์เนีย?

สะพาน Golden Gate และทางยกระดับต่าง ๆ ของแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันใช้แบบควมคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์และไม่รับการชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต ณ ขณะใช้บริการ ผู้ขับขี่ที่จะใช้สะพาน Golden Gate จะต้องทำการลงทะเบียนเพลทพาสก่อน ยกเว้น 1) ใช้ทรานสปอนเดอร์ส่วนบุคคลซึ่งต้องมีเงินเต็มจำนวน, ติดตั้งอย่างถูกต้อง และเชื่อมต่อกับทางยกระดับ หรือ 2) ชำระค่าผ่านทางกับหน่วยงานการทางโดยตรง ทั้งแบบออนไลน์, ทางโทรศัพท์ หรือด้วยตนเอง (ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ) อย่างน้อย 30 วันก่อนการใช้สะพาน หรือภายใน 48 ชั่วโมงหลังการใช้สะพาน ศึ่กษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bayareafastrak.org ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึง I-10, I-110, SR 91, I-15, ทางด่วนหมายเลข SR 125, I-580, I-680, SR 237, และทางด่วน Contra Costa.


ฉันจะทำอย่างไรหากต้องการเช่าในแคลิฟอร์เนียตอนใต้?

ผู้ขับขี่จะที่ใช้ทางยกระดับในแคลิฟอร์เนียตอนใต้หมายเลข SR 73, 133, 241, or 261 จะต้องลงทะเบียนเพลทพาส ยกเว้น 1) ใช้ทรานสปอนเดอร์ส่วนบุคคลซึ่งต้องมีเงินเต็มจำนวน, ติดตั้งอย่างถูกต้อง และเชื่อมต่อกับทางยกระดับ หรือ 2) ชำระค่าผ่านทางกับหน่วยงานการทางโดยตรง โดยใช้วิธีการชำระของหน่วยงานการทางที่อนุมัติภายใน 5 วันหลังมีค่าผ่านทางเกิดขึ้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thetollroads.com ผู้ขับขี่ที่จะใช้สะพาน Golden Gate หรือ ทางยกระดับในแคลิฟอร์เนียตอนใต้แล้วมิได้ทำการชำระค่าผ่านทาง - ด้วยทรานสปอนเดอร์ส่วนบุคคล หรือชำระโดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น - จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขในสัญญาการเช่า PlatePass ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึง ทางด่วนหมายเลข I-10, I-110, SR 91, I-15 และ SR 125. (หากคุณใช้ทางยกระดับเหล่านี้โดยมิได้ทำการชำระค่าธรรมเนียม จะถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขในสัญญาเช่าของคุณ)


ฉันจะทำอย่างไรหากมีคำถามเพิ่มเติม?

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเพลทพาส Customer Support:
www.Platepass.com | information@platepass.com 
P 877.411.4300 | F 602.391.2049