ซุปเปอร์คัฟเวอร์

ซุปเปอร์คัฟเวอร์. เช่ารถพร้อมค่าส่วนเกินเป็นศูนย์


ซุปเปอร์คัฟเวอร์. เช่ารถพร้อมค่าส่วนเกินเป็นศูนย์

เช่นเดียวกับนโยบายการประกันรถยนต์ส่วนใหญ่,CDW (Collision Damage Waiver) และ TP (Theft Protection) ของเรา มาพร้อมกับส่วนเกินบังคับที่คุณต้องรับผิดสำหรับความเสียหายหรือการโจรกรรมยานพาหนะ,โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น. ค่าใช้จ่ายเหล่านี้แตกต่างกันไปตามประเทศและประเภทของรถที่เช่า ซุปเปอร์คัฟเวอร์ ช่วยให้คุณไม่ต้องชำระค่าส่วนเกินนี้สำหรับรถเช่าของคุณเพื่อที่คุณจะไม่มีอะไรต้องจ่ายหากเกิดอะไรขึ้นกับยานพาหนะ.

สิ่งที่ ซุปเปอร์คัฟเวอร์ ไม่ครอบคลุมคือ ไวไฟของเฮิตซ์ ,ส่วนต่างๆของ เฮิตซ์ เนเวอร์ลอส SatNav, กุญแจที่สูญหายหรือหัก,การปนเปื้อนของน้ำมัน และการกระทำที่ละเลยต่างๆ หรือการผิดข้อตกลงการเช่า เช่น กรณีที่เกิดความเสียหายหรือการสูญหายอย่างที่ไม่น่าเกิดขึ้น หรือรถถูกโจรกรรม และ เฉพาะสำหรับบางประเทศที่เข้าร่วมเท่านั้น มิเช่นนั้นแล้ว ก็ให้การคุ้มครองคุณในทุกสถานที่และทุกสิ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์รับรถ.

หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของ ซุปเปอร์คัฟเวอร์ สำหรับการเช่าของคุณ,โปรดดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 "ตรวจสอบและจอง" ในขั้นตอนการจองออนไลน์และเลือก "ดูรายการเพิ่มเติม" ภายใต้ "จำนวนเงินรวมโดยประมาณ".