เช่ารถ เฮิรทซ์ ที่นั่งเด็ก

 United States

เช่ารถ เฮิรทซ์ บริการที่นั่งเด็กสำหรับทุกสาขา

Hertz Rental Car Child Seats

 

มันสำคัญมากที่ลูกหลานของคุณมีที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดตลอดการเดินทาง เมื่อคุณเลือกรถเช่า เฮิรทซ์มีบริการที่นั่งเด็กที่เหมาะกับทารถและเด็กเล็กในทุกสาขาของเรา เฮิรทซ์ปฏิบัติตามกฎหมายของทุกรัฐ ซึ่งจะต้องมีที่นั่งสำหรับเด็กให้เช่าและถ้าที่นั่งมีผลบังคับใช้ เจ้าหน้าที่ที่เคาร์เตอร์ะแนะนำให้คุณในเวลาของการเช่า


Book Now Button - Hertz Rental Car Emergency Roadside Assistance

บริการที่นั่งเด็ก


Hertz Rental Car Child Booster Seats

ที่นั่งเด็กเล็ก

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการสำภาระจากสายการบิน เฮิรทซ์มีที่นั่งรอให้บริการแก่คุณ เฮิรทซ์สามารถจัดเตรียมเข็มขัดที่ใช้สำหรับที่นั่งด้านหลังของเด็กโต เข็มขัดที่นั่งเด็กจะต้องใช้ในตำแหน่งที่นั่งที่ติดกับตักและไหล่ เด็กน้ำหนักตั้งแต่ 40 - 80ปอนด์ หรือ 18 - 36กิโลกรัม ควรใช้ที่นั่งนี้


Hertz Rental Car Infant Child Seats

ที่นั่งเด็กทารก

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการสำภาระจากสายการบิน เฮิรทซ์มีที่นั่งรอให้บริการแก่คุณ เฮิรทซ์สามารถจัดเตรียมที่นั่งสำหรับเด็กทารกให้คุณสำหรับทารกที่อายุต่ำกว่า 1 ปี และน้ำหนักตั้งแต่ 20 ปอนด์หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม เด็กโตเกินกว่าที่นั่งประเภทนี้ถ้าเด็กหนักมากกว่า 20 ปอนด์หรือ 9 กิโลกรัม หรือสูงเกิน 26นิ้ว/66 เซ็นติเมตร ที่นั่งเด็กทารกต้องติดด้านหลัง ที่นั่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประคองคอเด็ก หลัง และกระดูกสันหลัง


Hertz Rental Car Child Seats

ที่นั้งเด็ก

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการสำภาระจากสายการบิน เฮิรทซ์มีที่นั่งรอให้บริการแก่คุณ เฮิรทซ์สามารถจัดเตรียมที่นั่งที่พับได้ที่ใช้สำหรับติดตั้งหันไปด้านหน้าของเด็กน้ำหนักตั้งแต่ 20 - 40ปอนด์หรือ 8 - 18กิโลกรัม และสูงไม่เกิน 10นิ้ว/101 เซ็นติเมตร ผู้ปกครองที่มีที่นั่งเด็กทารกที่จะต้องการจะใช้ที่นั่งนี้ที่หันไปด้านหน้าเมื่อเด็กมีความสูงหรือน้ำหนักถึงเกณฑ์สำหรับที่นั่งหันไปด้านหน้า


ต้องการเลือกบริการที่นั่งเด็กสำหรับการเช่ารถเช่ารถ กรุณาจองออนไลน์ที่ hertz.com

 United States