บริการเสริมที่สามารถเลือกได้

ความช่วยเหลือบนท้องถนนแบบฉุกเฉิน
 

รุ่นรถที่สามารถจองได้

The American Collection
กลุ่มรถเฮิรทซ์

ตัวเลือกเพื่อความสะดวกสบาย

เพลทพาส® การชำระค่าผ่านทาง
SiriusXM® 위성 라디오