Print

The Hertz Corporation


นโยบายความเป็นส่วนตัวHertz Corporation, ธุรกิจให้เช่าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าอื่นๆ, ธุรกิจในเครือ และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง Dollar, Thrifty และ Firefly (เรียกรวมกันว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา") เคารพในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา และเรามุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบาย") นี้อธิบายแนวปฏิบัติในการจัดการกับข้อมูลของเราในฐานะ "ผู้ควบคุม" ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019คู่มืออ้างอิงฉบับสั้น:

 1. ขอบข่าย
  • นโยบายนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากคุณซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการให้เช่ารถและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของเรา ซึ่งระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคล
  • นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคลได้
 2. ข้อมูลที่เรารวบรวม (อะไรและอย่างไร)
  • เรา ตัวแทนโฆษณา ผู้ได้รับอนุญาต คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุนส่วนลดของเราอาจรวบรวมข้อมูลจากคุณในหลากหลายวิธี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโทรศัพท์ การติดต่อจากฝ่ายบริการลูกค้า แอปมือถือ เว็บไซต์ และแหล่งที่มาอื่นๆ
  • เรารวบรวมข้อมูลจากลูกค้าระหว่างกระบวนการการทำรายการการจองและการเช่า เช่น ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลบัตรชำระเงิน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการการเช่าที่ดีเยี่ยมประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง;
   • ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ วันเกิด
   • ใบอนุญาตขับขี่และเอกสารประจำตัวรูปแบบอื่นๆ
   • ข้อมูลผู้ว่าจ้าง (หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ)
   • ความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือข้อมูลภูมิหลังอื่นๆ
 3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผล
  • ข้อมูลที่คุณมอบให้จะถูกใช้เพื่อมอบบริการที่คุณร้องขอ
  • เราจะใช้ข้อมูลติดต่อที่คุณมอบให้เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
  • เราใช้ "คุกกี้" และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราโดยคุณ ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการวิจัยและเหตุผลอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยเหลือลูกค้าของเราได้ดีขึ้นด้วยการแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการที่เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้
  • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ของเราเอง
 4. การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่สาม
  • เราอาจให้ข้อมูลของคุณต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่กำหนด ผู้ให้การสนับสนุนส่วนลดการเช่าที่คุณใช้งาน ผู้ได้รับอนุญาตของเรา และหน่วยงานอื่นๆ
  • เราอาจจำหน่ายหรือสร้างรายได้จากข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องในกรณีที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดต่อหน่วยงานที่เรามีข้อตกลงในการทำโฆษณาร่วมด้วย โดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนด
 5. การถ่ายโอนระหว่างประเทศ
  • ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนออกจากประเทศหรือภูมิภาคที่พำนักของคุณไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เพื่อการประมวลผลและการจัดเก็บ
  • ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนออกจากประเทศหรือภูมิภาคที่พำนักของคุณตามคำสั่งของคุณ
 6. ความปลอดภัย
  • เราใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการขโมย การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  • เรามีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาระดับการปกป้องทางกายภาพ ทางกระบวนการ และทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 7. การรักษาข้อมูล
  • โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้ตราบเท่าที่เราเชื่อว่าจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นต้นเหตุแห่งการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย
 8. การเข้าถึง การแก้ไข และการเคลื่อนย้าย
  • คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณและเกี่ยวกับคุณ คุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องได้
  • เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคำขอของคุณ แต่เราสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดหรือข้อกำหนดบางประการ
 9. การถอนความยินยอมหรือการร้องเรียน
  • ในกรณีที่เราใช้ความยินยอมเป็นพื้นฐานของการประมวลผล คุณสามารถถอนความยินยอมดังกล่าวได้เสมอ
  • หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดนโยบายนี้ เราจะร่วมงานกับคุณเพื่อแก้ไขข้อข้องใจของคุณ
 10. การเปลี่ยนแปลง
  • เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
  • เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้วยการโพสต์บันทึกย่อบนโฮมเพจของเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา

เรามีวัตถุประสงค์เพื่อมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา เราดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ และเรามีวัตถุประสงค์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวมและใช้งาน นโยบายนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตาม ในกรณีที่นโยบายนี้ให้มาตรฐานที่สูงกว่ากฎหมายท้องถิ่น นโยบายนี้จะควบคุมวิธีการที่ Hertz จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ผู้ให้บริการที่กำหนดของเรา หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังที่ระบุไว้ภายในนโยบายนี้ คุณยินยอมให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้


1. ขอบข่ายและผู้ควบคุม

Hertz Corporation และธุรกิจให้เช่าในเครือและบริษัทย่อยบางส่วน (ซึ่งรวมถึงแบรนด์ Dollar, Thrifty และ Firefly และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) คือผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม เรายังดำเนินเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตในการจัดหาบริการของเราทั่วโลก และยังเข้าร่วมเครือข่ายกับบริษัทอื่นๆ อีกมากมายผ่านการเป็นเจ้าของอีกด้วย เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ไว้วางใจของเราเป็นบริษัทอิสระ หน่วยงานเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นของหรือถูกควบคุมโดยพวกเรา และไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของนโยบายนี้ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ได้รับอนุญาตของเรา และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่คุณอาจทำธุรกรรมร่วมด้วย

นโยบายนี้ครอบคลุมข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจให้เช่ารถของเรา ซึ่งระบุตัวตนของคุณ หรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคลได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") นโยบายนี้ไม่มีผลต่อข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคลอย่างสมเหตุสมผลได้ ตัวอย่างเช่น (โดยไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลนิรนามแบบรวม ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การกำหนดลักษณะรวม หมายเลขระบุรถ ฯลฯ ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้พักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งสามารถอ่านได้ [ที่นี่]

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเป้าหมายเป็นบุคคลอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราจะไม่รวบรวมข้อมูลจากบุคคลดังกล่าวโดยรู้เห็น


2. การรวบรวมข้อมูล (อะไรและอย่างไร)

เรา ทั้งโดยตรงและผ่านผู้ให้บริการของเรา คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนส่วนลด ผู้ได้รับอนุญาต ตัวแทนโฆษณา และผู้ให้บริการช่องทางการจอง จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้บนเว็บไซต์ของเรา บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บนแอปพลิเคชัน และแบบออฟไลน์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการสอบถาม การจอง การเช่า การซื้อ หรือบริการใดๆ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของเราอาจถูกรวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาออนไลน์และออฟไลน์อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราและผู้ให้บริการที่กำหนดของเราอีกด้วย

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราอาจเป็นข้อบังคับเนื่องจากข้อผูกมัดทางกฎหมายซึ่งอาจเป็นข้อผูกมัดตามพระราชบัญญัติหรือทางสัญญา อาจอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจหรืออาจจำเป็นสำหรับเราในการทำสัญญาร่วมกับคุณ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เป็นสาเหตุของการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา ดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา อาจส่งผลให้เกิดข้อเสียเปรียบสำหรับคุณ เช่น เราอาจไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนให้กับคุณได้ อย่างไรก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายต่อคุณ

โปรดอย่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นเว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตและได้รับความยินยอมให้ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ด้วยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น คุณแสดงให้เห็นและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น และคุณได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณกำลังให้ และสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่นอกประเทศสมาชิก EU บุคคลดังกล่าวได้ยินยอมให้ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • a. ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม: ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราอาจประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลการเช่า
  ชื่อของคุณ
  อีเมลแอดเดรส
  หมายเลขโทรศัพท์
  ที่อยู่ของที่พำนัก
  วันที่และสถานที่เกิด
  เพศ
  อายุ
  หมายเลขหนังสือเดินทาง
  ใบอนุญาตขับขี่และเอกสารประจำตัวที่มีภาพถ่ายอื่นๆ
  คะแนนและประวัติของเครดิต
  ประวัติอาชญากรรม
  ภูมิหลัง
  IP แอดเดรส
  ID อุปกรณ์
  IP แอดเดรส
  ประเภทเบราว์เซอร์
  ภาษา
  ระบบปฏิบัติการ
  ข้อมูลระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่
  ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
  รัฐหรือประเทศที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
  เว็บเพจที่เฉพาะเจาะจงที่คุณเข้าชม
  วันที่และเวลาที่คุณเข้าชม
  เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมทันทีก่อนและหลังการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
  จำนวนลิงก์และลิงค์เฉพาะที่คุณคลิกภายในเว็บไซต์ของเรา
  ฟังก์ชันที่คุณใช้บนเว็บไซต์ของเรา
  การจอง การอัปเดต การซื้อ หรือการทำรายการอื่นๆ ทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ของเรา
  ข้อมูลที่คุณดูหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา และ
  จำนวนครั้งที่คุณดูโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงใดๆ 
  ข้อมูลบัตรชำระเงิน
  วิดีโอของคุณและปฏิสัมพันธ์กับเรา
  หมายเลของค์กรที่เป็นสมาชิก
  หมายเลขสะสมไมล์กับสายการบิน
  โปรแกรมลอยัลตี้
  องค์กรในเครือ
  หมายเลข ID พนักงาน
  ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้ว่าจ้าง
  สถานที่ในการจอง
  สถานที่การเช่าหรือการซื้อ
  สถานที่ในการคืนรถ
  เยี่ยมชมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
  ข้อมูลการตั้งค่าและการใช้งาน
  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  ราคาซื้อและรายละเอียด
  ข้อมูลการเดินทาง
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์
  สถานที่เช่าหรือซื้อ
  สถานที่ส่งคืน
  เยี่ยมชมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
  ข้อมูลการตั้งค่าและการใช้งาน
  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  ราคาซื้อและรายละเอียด
  ข้อมูลการเดินทาง
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง

  ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน: เรา ทั้งโดยตรงและผ่านผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนส่วนลด ผู้ได้รับอนุญาต ตัวแทนโฆษณา และผู้ให้บริการช่องทางการจองของเรา อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบางประเทศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพหรือการเป็นสมาชิกสหภาพการค้า เราอาจไม่สามารถประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพของคุณถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในหลายประเทศ หากคุณขอให้เราปรับบริการให้กับผู้ทุพพลภาพ เช่น ด้วยการจัดหาเครื่องมือควบคุมมือ หรือหากเกิดอุบัติเหตุและเราจำเป็นต้องร่วมมือกับตัวแทนประกันภัยและบริษัทจัดการข้อเรียกร้องซึ่งเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ เราอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพของคุณ ในทำนองเดียวกัน ในประเทศสมาชิก EU การเป็นสมาชิกสหภาพการค้าหรือองค์กรที่คล้ายกันของคุณจะถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และเราอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนี้หากคุณใช้หมายเลข CDP ที่สามารถใช้ได้โดยสมาชิกของสหภาพหรือองค์กรดังกล่าวเท่านั้น

  โปรดทราบว่าหากคุณต้องการใช้บริการเช่าของเราหรือผู้ได้รับอนุญาตของเราและจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสำหรับการใช้งานด้านการปฏิบัติงานของเรา ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณในกรณีที่บังคับโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

 • b. วิธีการและแหล่งที่มาของการรวบรวม: เรา ทั้งโดยตรงและผ่านผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนส่วนลด ผู้ได้รับอนุญาต ตัวแทนโฆษณา และผู้ให้บริการช่องทางการจองของเรา อาจรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านหลากหลายวิธีการ วิธีการเหล่านี้อาจประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ออนไลน์ ออฟไลน์ เว็บไซต์ของเรา
  ตู้ทำรายการของเรา
  แอป มือถือของเรา
  เพจเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเครือของเรา
  เว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
  เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ
  อุปกรณ์เทเลมาทิค
  การโทรถึงหรือจากฝ่ายรับจอง ฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ศูนย์ติดต่อลูกค้าหรือบริการสมาชิกของเรา
  ปฏิสัมพันธ์กับผู้ได้รับอนุญาต ธุรกิจในเครือ และบริษัทในเครือของเรา ซึ่งรวมถึงการจำหน่ายรถและธุรกิจอื่นๆ
  การใช้บริการด้วยตัวเองในสถานที่การเช่า
  เทคโนโลยีในรถหรือในอุปกรณ์ หรือผ่านอุปกรณ์การโทรสนเทศอื่นๆ
  เมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกของเรา
  โดยเชื่อมโยงกับการจอง (แม้แต่การจองที่ถูกละเลยหรือถูกขัดจังหวะ)
  การเช่ารถหรืออุปกรณ์ หรือการซื้อรถหรืออุปกรณ์ของคุณ
  การจองที่คุณดำเนินการกับเราผ่านผู้ได้รับอนุญาต ตัวแทนการท่องเที่ยว หรือโบรคเกอร์ของเรา ทั้งแบบออนไลน์และแบบเช่าด้วยตัวเอง
  การทำรายการที่คุณดำเนินการจนเสร็จสิ้นกับเรา ผู้ได้รับอนุญาต และตัวแทนของเรา ซึ่งรวมถึงตัวเลือกที่คุณเลือก ค่าใช้จ่ายที่คุณก่อขึ้น และเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  ผู้ให้การสนับสนุน CDP หรือผู้ให้การสนับสนุนรหัสส่งเสริมการขาย ธุรกิจในเครือ หรือรหัสส่วนลดพิเศษ
  หน่วยงานที่จัดทำรายงานข้อมูลผู้บริโภค
  และบริษัทอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราเช่น ผู้ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือ และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงสายการบิน โรงแรม และบริษัทประกันต่างๆ
  ให้บริการการจัดการข้อเรียกร้อง (ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรา หรือดำเนินการโดยบุคคลอื่น)

 • c. การใช้คุกกี้และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ: เราและผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนส่วนลด ตัวแทนโฆษณา และเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของเราอาจวาง ดู หรือใช้ "คุกกี้", บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์, เว็บบีคอน, แท็กพิกเซล หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ โดยคุณ ข้อมูลนี้อาจประกอบไปด้วยข้อมูลดังที่อธิบายไว้ข้างต้นในส่วนที่ 2.a

  เราและหน่วยงานที่เราร่วมงาน ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หรือตามที่อนุญาตโดยกฎหมาย ทั้งในนามของเราหรือบุคคลที่สาม ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ การวิจัย การวิเคราะห์ เพื่อทำให้บริการแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น (เช่น ด้วยการเปิดใช้การล็อกอิน การให้สิทธิ์เข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ การมอบเนื้อหาที่กำหนดเอง หรือการนำเสนอโฆษณาออนไลน์ที่ปรับมาเพื่อคุณหรือความสนใจของคุณดังที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) เพื่อรวบรวมข้อมูลรวมหรือข้อมูลนิรนามเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ สถิติอื่นๆ และอีกมากมาย

  หากคุณได้ลบและปิดใช้งานคุกกี้แล้ว การใช้งานเหล่านี้จะไม่สามารถทำได้ในขอบเขตที่การใช้งานเหล่านี้อิงตามข้อมูลคุกกี้

 • d. โฆษณาทางเว็บ: เรา ผู้ให้บริการที่กำหนดของเรา หรือตัวแทนโฆษณาบุคคลที่สามหรือเซิร์ฟเวอร์การโฆษณาของพวกเขา อาจวางหรือรู้จำคุกกี้ที่มีลักษณะเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อช่วยในการแสดงผลโฆษณาที่คุณมองเห็นบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์อื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมและกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ จะถูกใช้ ทั้งโดยลำพังและร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงโฆษณาที่อาจตรงตามความสนใจที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณบนหน้าจอของอุปกรณ์ของคุณ เราอาจใช้เว็บบีคอน แท็กพิกเซล หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันที่มอบให้โดยบริษัทโฆษณาบุคคลที่สาม เพื่อช่วยจัดการและปรับประสิทธิภาพของโฆษณาออนไลน์และผลิตภัณฑ์ของเราให้สูงสุด เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เราสามารถรู้จำการเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยผู้ใช้ และเพื่อเรียนรู้ว่าแบนเนอร์โฆษณาใดบ้างที่นำผู้ใช้มายังเว็บไซต์ของเรา

  ในขณะที่อินเทอร์เน็ตและช่องทาง eCommerce อื่นๆ พัฒนาต่อไป เราอาจปรับใช้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมและการใช้งานของคุณ

 • e. ผู้ผลิตรถ: โปรดทราบว่ารถให้เช่าที่คุณใช้งานอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อกิจกรรมเหล่านี้ และการรวบรวม (และการใช้งาน) ข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบายและประกาศของผู้ผลิตรถนั้นๆ

3. วัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผล

 • a. การดำเนินการและบริการ: เรา ทั้งโดยตรงและผ่านผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนส่วนลด ผู้ได้รับอนุญาต และผู้ให้บริการช่องทางการจองของเรา อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอจากเรา

  เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการจองที่คุณเป็นผู้เริ่มต้นหรือการทำรายการเช่าใดๆ; การเป็นสมาชิก/สถานะของคุณในหนึ่งในโปรแกรมสมาชิกของเรา; หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือคุณสมบัติของโปรแกรมสมาชิกใดๆ ของเราที่คุณกำลังเข้าร่วม

  ดังนั้น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้จนถึงขอบเขตที่จำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณ หรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่คุณร้องขอก่อนที่จะร่วมทำสัญญากับคุณ

  สำหรับผู้พำนักในสหรัฐอเมริกา เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณได้ คุณต้องให้ความยินยอมกับเราในการโทรถึงหรือส่งข้อความไปยังโทรศัพท์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องยินยอมต่อการใช้เครื่องมือเรียกสายอัตโนมัติและข้อความที่บันทึกเสียงไว้ล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการโทรหรือข้อความทางโทรศัพท์ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการโทรหรือข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการโทรหรือข้อความดังกล่าว

  Hertz อาจดำเนินการบนพื้นฐานของพฤติกรรมการขับขี่และข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของคุณ (ซึ่งประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ความเร็ว ระยะทาง การเบรค และข้อมูลความเสียหาย) ซึ่งได้รับจากระบบโทรสนเทศและอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดอื่นๆ ภายในรถ หรือบนพื้นฐานของเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและการใช้งานรถของเรา การดำเนินการอาจประกอบด้วยการระงับหรือการยุติความสามารถของคุณในการเช่ารถจาก Hertz หรือบริษัทในเครือต่อไป นอกจากนี้ Hertz ยังอาจให้หรือจำหน่ายข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามอีกด้วย

 • b. การตลาดของเรา: เรา ทั้งโดยตรงและผ่านผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนส่วนลด ผู้ได้รับอนุญาต ตัวแทนโฆษณา และผู้ให้บริการช่องทางการจองของเรา อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ และการส่งเสริมการขายแก่คุณผ่านหลากหลายวิธีการ ซึ่งรวมถึงอีเมล โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

  ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณให้ส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเหล่านี้ถึงคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้บนพื้นฐานของการยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดดังกล่าวถึงคุณ (ซึ่งรวมถึงทางอีเมล) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดเหล่านี้ตามที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ทางกฎหมายของเราอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายที่คุณอาจสนใจ

  คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อความดังกล่าวได้ตลอดเวลาด้วยการติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง ภายใต้ "ติดต่อเรา" รวมถึงลิงก์ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลในข้อความทางอีเมลแต่ละข้อความ นอกจากนี้ คุณสามารถร้องขอได้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อมอบข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายให้กับคุณ ด้วยการติดต่อเราทางรายละเอียดด้านล่างภายใต้ "ติดต่อเรา" โปรดทราบว่าหากคุณดำเนินการทางเลือกเหล่านี้ คุณจะยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับบัญชีและผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอต่อไป และเพื่อตอบสนองต่อคำขอข้อมูลใดๆ ของคุณ โปรดทราบว่ากระบวนการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลนี้อาจใช้เวลาสักครู่จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หน่วยงานให้การสนับสนุนการเช่าที่เป็นบุคคลที่สามเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อแนวปฏิบัติของพวกเขาเอง และคำขอยกเลิกการสมัครรับข้อมูลต้องถูกส่งไปยังหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของสื่อทางการตลาดที่คุณต้องการหยุดรับ

 • c. วัตถุประสงค์ของบุคคลที่สาม: ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการของเรา เราได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งให้การสนับสนุนหมายเลข CDP, สมาชิก, พนักงาน หรือหมายเลขอื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อดำเนินการเช่าหรือซื้อให้เสร็จสิ้น ("หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน") ในฐานะผลของความสัมพันธ์ของเรากับองค์กรผู้ให้การสนับสนุนเหล่านี้ เราอาจอยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณและการใช้บริการของเราโดยคุณแก่บุคคลที่สาม เนื่องจากรายละเอียดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนถึงระดับที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพของสัญญาของเราสำหรับการเช่าหรือการซื้อ ซึ่งคุณใช้หมายเลข CDP, สมาชิก, พนักงาน หรือหมายเลขอื่นๆ

  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอาจมีแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากเรา และเราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กรที่ให้การสนับสนุนสำหรับวัตถุประสงค์ที่พวกเขาจะใช้ข้อมูลของคุณ เนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน แนวปฏิบัติดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากของเรา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสัมพันธ์ของคุณกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้รับจากเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำแถลงที่คล้ายกัน

 • d. การดำเนินการค้าตามปกติ: นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น:

  (a) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล คำขอของฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ; (b) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ์ ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเราและผู้อื่น; (c) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการบริการบนเว็บไซต์ของเราหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเช่า การซื้อ หรือการใช้งานใดๆ; (d) เพื่อมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้กับคุณหรือผู้อื่นตามคำขอของคุณหรือตัวแทนที่กำหนด และเพื่อดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บเงินและการรวบรวมข้อมูล; (e) เพื่อมอบข้อเสนอพิเศษหรือการส่งเสริมการขายจากเราที่อาจตรงตามความสนใจของคุณในกรณีที่ได้รับอนุญาต; (f) ในฐานะส่วนหนึ่งของการทำรายการทางธุรกิจของเราในกรณีที่มีการซื้อ ขาย หรือถ่ายโอนสินทรัพย์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการดำเนินการของกฎหมายหรือสัญญา; หรือ (g) เพื่อใช้งานระบบของเราอย่างเหมาะสม

4. การเปิดเผยต่อบริษัทในเครือและบุคคลที่สาม:

 • a. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณกับผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนส่วนลด ผู้ได้รับอนุญาต ผู้รับมอบหมาย ตัวแทนโฆษณา และผู้ให้บริการช่องทางการจองของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลรวมหรือข้อมูลนิรนามเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราร่วมกับบุคคลที่สามรายอื่นๆ เช่น การใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ โดยคุณ และบริการที่มอบให้บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงข้อมูลการเช่า การซื้อ หรือการใช้งานใดๆ เราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราแก่หน่วยงานบุคคลที่สามที่ให้การสนับสนุนหมายเลข CDP, สมาชิก, พนักงาน หรือหมายเลขอื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อดำเนินการเช่าหรือซื้อให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้การสนับสนุนหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ให้ข้อเสนอพิเศษหรือการส่งเสริมการขายแก่คุณซึ่งอาจตรงตามความสนใจของคุณ ("ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม") ในกรณีที่ได้รับอนุญาต คุณอาจสั่งห้ามไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวได้ตลอดเวลา ด้วยการติดต่อเราผ่านช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่า (i) กระบวนการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลนี้อาจใช้เวลาสักครู่จึงจะเสร็จสิ้น โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้; และ {ii) แม้หลังจากที่กระบวนการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของคุณอาจยังคงถูกแบ่งปันกับบริษัทในเครือของเรา (ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทในเครือภายใต้การเป็นเจ้าของหรือการควบคุมร่วม) และผู้ให้บริการที่กำหนดต่อไป

 • b. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน: เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราแก่หน่วยงานบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งให้การสนับสนุนหมายเลข CDP, สมาชิก, พนักงาน หรือหมายเลขอื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อดำเนินการเช่าหรือซื้อให้เสร็จสิ้น การใช้ข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่สามที่ให้การสนับสนุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กรนั้นๆ และความสัมพันธ์ที่องค์กรดังกล่าวมีกับคุณ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่ให้การยืนยันใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลโดยองค์กรดังกล่าว

 • c. สื่อสังคมออนไลน์: หากคุณเข้าร่วมในคุณสมบัติสาธารณะบางอย่างของเว็บไซต์ แอป หรือเว็บไซต์/แอปบนสื่อสังคมออนไลน์ของเรา โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณหรือผู้อื่นสมัครใจที่จะเปิดเผยผ่านการใช้งานคุณสมบัติดังกล่าวจะพร้อมใช้งานสำหรับสาธารณะและ/หรือผู้ใช้รายอื่นๆ ที่คุณกำหนดไว้ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลการเข้าใช้แก่บุคคลที่กำหนด โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับเราอาจปรากฏต่อบุคคลดังกล่าวด้วย เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณหรือผู้อื่นเลือกที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยเราหรือผู้อื่นไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • d. ลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม: เราอาจระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรืออาจถูกลิงก์มาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมไซต์ของบุคคลที่สาม และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่คุณอาจมอบให้ในขณะอยู่บนไซต์ดังกล่าว เราขอส่งเสริมให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนที่จะมอบข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเหล่านั้น

 • e. ผู้ได้รับอนุญาต: เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ได้รับอนุญาตของเราในกรณีที่ข้อมูลนั้นจำเป็นต่อการดำเนินการจองหรือการเช่าให้เสร็จสิ้น เพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้านการบริการลูกค้า หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทั้งแบบเปิดหรือที่มีก่อนหน้านี้ ซึ่งเราได้มอบให้กับคุณแล้ว

 • f. การจำหน่ายและการสร้างรายได้: เราอาจจำหน่ายหรือสร้างรายได้จากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย

 • g. การดำเนินการค้าโดยทั่วไป: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของคุณต่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือหากเราเชื่อมั่นด้วยเจตนารมณ์ที่ดีว่าการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจำเป็น: (a) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล คำขอของฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ; (b) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ์ ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเราหรือผู้อื่น; (c) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการบริการบนเว็บไซต์ของเราหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเช่า การซื้อ หรือการใช้งานใดๆ; (d) เพื่อมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้กับคุณและผู้อื่นตามคำขอของคุณหรือตัวแทนที่กำหนด และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บเงินและการรวบรวมข้อมูล; (e) เพื่อมอบข้อเสนอพิเศษหรือการส่งเสริมการขายจากเราซึ่งคุณอาจสนใจ; (f) ในฐานะส่วนหนึ่งของการทำรายการทางธุรกิจของเราในกรณีที่มีการซื้อ ขาย หรือถ่ายโอนสินทรัพย์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการดำเนินการของกฎหมายหรือสัญญา; หรือ {g) เพื่อใช้งานระบบของเราอย่างเหมาะสม

5. การถ่ายโอนระหว่างประเทศ

การใช้และการเปิดเผยบางส่วนที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจมีระดับของการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไปจากประเทศที่พำนักของคุณหรือประเทศที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

E.U. - U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK: Hertz Corporation และบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา (ทั้งบริษัทเดียวและโดยรวม เรียกว่า "บริษัท") เข้าร่วมใน EU-U.S. Privacy Shield Framework (หรือ "Framework") การมีส่วนร่วมของบริษัทใน Framework จะมีผลบังคับใช้ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรป ("EU") เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลจาก EU ภายใต้ข้อกำหนดของ Framework โดยกำหนดว่าเราต้องได้รับข้อมูลนั้นโดยสอดคล้องกับหลักการต่างๆ ของ Framework ซึ่งประกอบไปด้วย Notice, Choice, Accountability for Onward Transfer, Security, Data Integrity and Purpose Limitation, Access และ Recourse, Enforcement and Liability หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Framework โปรดเข้าชม Privacy Shield List ของ U.S. Department of Commerce ที่ https:/ / www.privacy shield.gov/list

ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป นอกเหนือจากที่ถ่ายโอนไปยัง Hertz Corporation และบริษัทย่อยใน US หรือหน่วยงานอื่นๆ ใน US ซึ่งเข้าร่วมใน Framework หรือไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการครอบคลุมโดยคำตัดสินที่เพียงพอจากคณะกรรมาธิการยุโรป เราจะใช้มาตราทางสัญญามาตรฐาน คุณสามารถขอสำเนาของมาตราทางสัญญามาตรฐานเหล่านี้ได้โดยการติดต่อเรา ดังที่ได้ระบุไว้ใน "ติดต่อเรา" ที่ด้านล่าง

สำหรับรายชื่อบริษัทย่อยที่เข้าร่วม โปรดคลิกที่นี่


6. คุกกี้และทางเลือกการโฆษณาออนไลน์

เบราว์เซอร์จำนวนมากถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปิดใช้งานคุกกี้ หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อุปกรณ์มือถือจำนวนมากอนุญาตให้คุณปิดใช้งานความสามารถในการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากอุปกรณ์มือถือของคุณ ฟังก์ชันวิธีใช้บนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของคุณแจ้งเตือนคุณก่อนที่จะยอมรับคุกกี้ ปิดใช้งานคุกกี้ หรือปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

คุณต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์แต่ละตัวบนอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่คุณใช้ในการดูเว็บไซต์ต่างๆ หากคุณปิดใช้งานคุกกี้หรือปฏิเสธที่จะยอมรับคำขอในการวางคุกกี้ เป็นไปได้ว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นๆ จะไม่สามารถทำงานโดยปกติ และโฆษณาที่คุณได้รับเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นๆ อาจไม่ได้รับการออกแบบให้ตรงตามความสนใจของคุณ เราอาจไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ "ไม่ต้องติดตาม (do not track)" ของเว็บเบราว์เซอร์ หรือกลไกอื่นๆ ที่ระบุถึงคำขอปิดใช้งานการติดตามบุคคลที่ใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราทางออนไลน์

เรายึดมั่นในหลักการควบคุมบังคับตนเองสำหรับการโฆษณาตามลักษณะทางพฤติกรรมออนไลน์ หากต้องการ "ยกเลิกการรับ" คุกกี้โฆษณาที่วางโดยเครือข่ายสมาชิกโฆษณาตามลักษณะทางพฤติกรรมออนไลน์ของ Network Advertising Initiative ("NAI") และจำกัดการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณและการโฆษณาตามเป้าหมายที่คุณได้รับ โปรดคลิกที่นี่

หากต้องการยกเลิกรับคุกกี้โฆษณาสำหรับทางเลือกออนไลน์ของคุณหากคุณพำนักอยู่ในประเทศใน EUโปรดคลิกที่นี่

ผู้ให้บริการที่กำหนดของเราจะช่วยเหลือเราเกี่ยวกับฟังก์ชันการแสดงโฆษณาและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเว็บไซต์ของเรา หากต้องการดูข้อมูลหรือยกเลิกการใช้งาน Google Analytics สำหรับการแสดงโฆษณา โปรดคลิกที่นี่ โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะเลือกใช้การโฆษณาตามเป้าหมาย คุณจะยังคงได้รับการนำเสนอโฆษณาออนไลน์ทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและปฏิสัมพันธ์ใดๆ ที่คุณมีกับเราอาจถูกรวบรวมและใช้งานเพื่อมอบโฆษณาตามเป้าหมายบนเว็บให้กับคุณ

ในส่วนของแอปมือถือ การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของแอปที่แตกต่างไปจากที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเห็นได้ชัดจะได้รับการผนวกเสริมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก ซึ่งต้องการการยอมรับสำหรับแอปที่เฉพาะเจาะจงนั้นๆ

นอกเหนือจากตัวเลือกที่จัดสรรให้โดยระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ คุณสามารถยกเลิกใช้งานการรวบรวมข้อมูลบนแอปมือถือได้ ดังนี้:

 • ยกเลิกการติดตั้งแอป  คุณสามารถหยุดการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของแอปได้โดยการยกเลิกการติดตั้งแอป คุณสามารถใช้กระบวนการยกเลิกการติดตั้งแบบมาตรฐานที่อาจพร้อมใช้งานโดยเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์มือถือของคุณ หรือผ่าน Marketplace หรือเครือข่ายของแอปพลิเคชันมือถือที่คุณใช้ในการดาวน์โหลดแอปนั้นมา;
 • ยกเลิกการรับโฆษณาที่อิงตามความสนใจ ดูคำแนะนำด้านล่างหรือติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการใช้งานข้อมูลเพื่อมอบโฆษณาตามเป้าหมายโดยตัวแทนโฆษณาและ/หรือตัวแทนโฆษณาเครือข่ายบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าเป้าหมายของการยกเลิกรับโฆษณาตามเป้าหมายคือเพื่อป้องกันการโฆษณาตามเป้าหมาย แต่จะไม่ป้องกันคุณจากการมองเห็นโฆษณาทั้งหมด ข้อมูลจะยังคงถูกรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ต่อไป (เช่น การวิจัย การวิเคราะห์บริการออนไลน์หรือการดำเนินงานภายใน และเพื่อบังคับใช้การกำหนดลักษณะการยกเลิกใช้งานของคุณ):
 • สำหรับผู้ใช้ Apple: สำหรับ iOS 7 หรือสูงกว่า คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ที่ตำแหน่งต่อไปนี้: Settings (การตั้งค่า) > Privacy (ความเป็นส่วนตัว) > Advertising (โฆษณา) สำหรับ iOS 6 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ที่ตำแหน่งต่อไปนี้: Settings (การตั้งค่า) > General (ทั่วไป) > About (เกี่ยวกับ) > Adverising (โฆษณา) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Apple ที่นี่
 • สำหรับแพลตฟอร์มมือถือหลักอื่นๆ: เปิดการตั้งค่าบัญชีของแพลตฟอร์ม และเลือก "Ads (โฆษณา)"
 • ยกเลิกใช้งานข้อมูลตำแหน่ง ไปที่ "การตั้งค่า" บนอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อยกเลิกการรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง
 • ยกเลิกใช้งานการรวบรวมข้อมูลข้ามการดำเนินงาน Digital Advertising Alliance ("DAA'') นำเสนอเครื่องมือทางเลือกแยกต่างหากสำหรับการรวบรวมข้อมูลข้ามการดำเนินงานบนอุปกรณ์มือถือสำหรับการโฆษณาที่อิงตามความสนใจและการใช้งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามทางเลือกสำหรับบริษัทที่เข้าร่วมในเครื่องมือทางเลือกนี้ คุณสามารถติดตั้ง AppChoices ของ DAA ได้ที่นี่.

7. ความปลอดภัย

 • a. เราใช้มาตรการทางการควบคุมดูแล ทางเทคนิค ทางบุคลากร และทางกายภาพที่สมเหตุสมผล (a) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การขโมย การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการเปลี่ยนแปลง; และ (b) เพื่อสร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อช่วยเหลือเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณควรเก็บรักษาความลับของ ID และรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ หมายเลขสมาชิก หรือข้อมูลระบุตัวตนหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบอื่นๆ ที่คุณอาจตั้งค่าไว้ หรือได้รับมาโดยเกี่ยวเนื่องมาจากการเข้าร่วมหรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเว็บไซต์ของเรา

  ดังที่คุณอาจทราบแล้ว ไม่มีวิธีการถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ว่าลักษณะทางกายภาพจะแตกต่างกัน จดหมายทางไปรษณีย์ การโทรทางโทรศัพท์ ข้อความตัวอักษร แฟ็กซ์ และการถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายล้วนแล้วแต่มีคามเสี่ยงต่อการสูญหาย กำหนดเส้นทางผิดพลาด การแทรกแซง และการใช้งานข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนในทางที่ผิด หากคุณมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าบัญชีใดๆ ที่คุณมีกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป คุณต้องติดต่อเราโดยทันที

  เราพยายามสร้างความสมดุลระหว่างความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและความสะดวกของคุณ ด้วยเหตุนี้ ในบางครั้งเราอาจใช้วิธีการติดต่อสื่อสารที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าทางเลือกที่ไม่สะดวกสบายมากนัก ตัวอย่างเช่น (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) เราอาจส่งอีเมลหรือข้อความตัวอักษรถึงคุณในรูปแบบที่ไม่มีการเข้ารหัส (กล่าวคือ สามารถเข้าใจได้ทันที) เนื่องจากลูกค้าของเราจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงอีเมลหรือข้อความที่เข้ารหัส (กล่าวคือ มีการกำหนดรหัส) ได้ ซึ่งหมายความว่าข้อความของเรา หากมีการกำหนดเส้นทางผิดพลาดหรือถูกแทรกแซง สามารถอ่านได้ง่ายกว่าข้อความที่เข้ารหัส ข้อความดังกล่าวอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอย่ารวมข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสผ่านบัญชีของคุณ ในอีเมลหรือข้อความใดๆ ที่คุณส่งถึงเรา หรือในการโพสต์ใดๆ ที่คุณทำในพื้นที่สาธารณะของเพจสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากการโพสต์ดังกล่าวจะเป็นสาธารณะโดยทันที สำหรับวิธีการที่ปลอดภัยมากกว่าในการติดต่อสื่อสารกับเราผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดคลิกลิงก์ "ติดต่อเรา" บนเว็บไซต์ใดก็ได้ของเรา

8. การเก็บรักษาและความสมบูรณ์ของข้อมูล

 • b. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าของเราตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เป็นต้นเหตุแห่งการรวบรวมข้อมูลนั้น หรือได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย ข้อมูลจะถูกจัดเก็บและเข้าถึงในหลายตำแหน่ง และอาจมีการใช้บริการและพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลโดยหลักแล้วตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แม้ว่าการจัดเก็บอาจเกิดขึ้นในตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

9. การเข้าถึง การแก้ไข การห้ามจำหน่าย และการเคลื่อนย้าย

 • a. หากต้องการเข้าถึง ตรวจทาน หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วน "ติดต่อเรา" ที่ด้านล่าง ในขณะที่เราจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกตามคำขอของคุณ เรายังสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดและข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับคำขอเข้าใช้ดังกล่าว หากได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณเป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกหรือโปรแกรมรางวัลของเรา คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์สมาชิกของคุณด้วยการล็อกอินเข้าสู่โปรไฟล์สมาชิกที่เกี่ยวข้องของคุณ

  b.  ผู้พำนักในประเทศสมาชิก EU มีสิทธิ์ในการ: (a) ขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ; (b) ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง; (c) ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) บนพื้นฐานทางกฎหมายของเราในกรณีที่การประมวลผลดังกล่าวจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ทางกฎหมายของเรา; (d) ร้องขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ; (e) ร้องขอให้มีการจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ; (f) ดำเนินการตามสิทธิ์ของคุณที่มีต่อการเคลื่อนย้ายข้อมูล; และ (g) ปฏิเสธการตัดสินใจที่เป็นอัตโนมัติ (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) สามารถดูแบบฟอร์มสำหรับส่งคำขอดังกล่าวที่นี่

 • c. นอกจากนี้ ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักในประเทศสมาชิก EU บนพื้นฐานของความยินยอมของพวกเขาดังที่กล่าวถึงไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ พวกเขาสามารถถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา

  คุณสามารถส่งคำขอถึงเราเพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิ์ใดๆ เหล่านี้ด้วยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วน "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

 • d. สิทธิ์ในการถูกลืม: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เป็นต้นเหตุของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาอีกด้วย เพื่อที่จะดำเนินการตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราและปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลไม่มีผลอีกต่อไป และไม่มีเหตุผลทางกฎหมายเพื่อให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป คุณสามารถขอให้เราลบหรือทำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นนิรนามได้ และเราจะดำเนินการตามที่กล่าวมาหากถูกกำหนดโดยกฎหมาย คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวได้ด้วยการติดต่อเราผ่านกลไกที่ระบุที่ด้านล่างในส่วน "ติดต่อเรา" ของนโยบายนี้ หากเราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากหนึ่งในเหตุผลที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราจะระบุสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

 • e. ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย: กฎหมาย "Shine the Light" ของแคลิฟอร์เนีย - Civil Code, Section 1798.82 - อนุญาตให้ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียสามารถยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดได้ตลอดเวลา ด้วยการส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อีกษรไปยังที่อยู่สำหรับติดต่อที่ด้านล่าง โปรดทราบว่าการยกเลิกใช้งานนี้ไม่ได้ห้ามการเปิดเผยที่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการตลาด กฎหมายแคลิฟอร์เนียยังอนุญาตให้ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียสามารถร้องขอและรับรายชื่อของ (i) บุคคลที่สาม (หากมี) ที่รับรู้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขาในปีปฏิทินก่อนหน้า และ (ii) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามเหล่านั้น โดยสามารถทำได้หนึ่งครั้งต่อปีปฏิทินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  ภายใต้ California Consumer Privacy Act ("CCPA") คุณมีสิทธิ์ร้องขอข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับคุณในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า คุณสามารถทำการร้องขอดังกล่าวได้สูงสุดสองครั้งในช่วงระยะเวลา 12 เดือน โปรดทราบว่าในบางกรณี เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณได้ตามกฎ CCPA รวมถึงในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันคำขอของคุณและ/หรือเมื่อเกิดข้อขัดแย้งกับข้อผูกมัดของเราเองที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบหลังจากการส่งคำขอของคุณในกรณีนี้
  • หากคุณต้องการร้องขอ (1) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณ; (2) หมวดหมู่ของต้นทางที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว; (3) หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย; และ (4) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจสำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ คลิกที่นี่หรือโทร 888-777-5870

   แต่ละลิงก์จะนำคุณไปยังแบบฟอร์มบนเว็บเชิงโต้ตอบที่คุณสามารถกรอกให้สมบูรณ์และส่งเพื่อร้องขอข้อมูลได้ ซึ่งเราจะตรวจสอบต่อไป; หากคุณใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว คุณจะได้รับคำแนะนำผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการที่จะช่วยให้คุณสามารถส่งคำขอที่สามารถตรวจสอบได้
  • หากคุณต้องการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเราได้รวบรวมเกี่ยวกับคุณ คลิกที่นี่หรือโทร 888-777-5870 ลิงก์จะนำคุณไปยังแบบฟอร์มบนเว็บเชิงโต้ตอบที่คุณสามารถกรอกให้สมบูรณ์และส่งเพื่อร้องขอข้อมูลได้ ซึ่งเราจะตรวจสอบต่อไป; หากคุณใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว คุณจะได้รับคำแนะนำผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการที่จะช่วยให้คุณสามารถส่งคำขอที่สามารถตรวจสอบได้
  • หากคุณต้องการร้องขอ (1) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณ; (2) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จำหน่าย; (3) หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เป็นผู้ได้รับการจำหน่ายข้อมูล; และ (4) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ คลิกที่นี่หรือโทร 888-777-5870 ลิงก์จะนำคุณไปยังแบบฟอร์มบนเว็บเชิงโต้ตอบที่คุณสามารถกรอกให้สมบูรณ์และส่งเพื่อร้องขอข้อมูลได้ ซึ่งเราจะตรวจสอบต่อไป; หากคุณใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว คุณจะได้รับคำแนะนำผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการที่จะช่วยให้คุณสามารถส่งคำขอที่สามารถตรวจสอบได้

   คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เราได้รวบรวม โปรดทราบว่าในบางกรณี เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณได้ตามกฎ CCPA รวมถึงในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันคำขอของคุณและ/หรือเมื่อเกิดข้อขัดแย้งกับข้อผูกมัดของเราเองที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบหลังจากการส่งคำขอของคุณในกรณีนี้
  • หากคุณต้องการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของ CCPA โปรดคลิกที่นี่หรือโทร 888-777-5870 ลิงก์จะนำคุณไปยังแบบฟอร์มบนเว็บเชิงโต้ตอบที่คุณสามารถกรอกให้สมบูรณ์และส่งเพื่อร้องขอการลบได้ ซึ่งเราจะตรวจสอบต่อไป; หากคุณใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว คุณจะได้รับคำแนะนำผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการที่จะช่วยให้คุณสามารถส่งคำขอที่สามารถตรวจสอบได้

   คุณมีสิทธิ์ขอให้เรางดเว้นจากการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวม หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดทราบว่า ตามกฎของ CCPA เราอาจต้องแจ้งให้คุณทราบในภายหลังว่าคุณจำเป็นต้องสมัครเข้าร่วมหากการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดำเนินการทำรายการที่คุณได้เริ่มต้นขึ้นให้เสร็จสิ้น หากจำเป็นต้องสมัครใจเข้าร่วม เราจะให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่คุณ
  • หากคุณต้องการขอให้เราละเว้นจากการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของ CCPA โปรดคลิกที่นี่หรือโทร 888-777-5870 ลิงก์จะนำคุณไปยังแบบฟอร์มบนเว็บเชิงโต้ตอบที่คุณสามารถกรอกให้สมบูรณ์และส่งเพื่อร้องขอการลบได้ หากคุณใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว คุณจะได้รับคำแนะนำผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการที่จะช่วยให้คุณสามารถส่งคำขอได้

10. การร้องเรียน

โปรดติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุด้านล่างนี้หากคุณมีคำถาม ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ นอกจากนี้ เรายังรับผิดชอบต่อตัวแทนของบุคคลที่สามที่กำลังประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของเราอีกด้วย นอกเสียจากเราจะพิสูจน์ได้ว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุของความเสียหาย และเราอยู่ภายใต้อำนาจในการตรวจสอบและบังคับใช้ของ Federal Trade Commission โดยเกี่ยวเนื่องกับ Framework หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงผ่านวิธีการที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างในส่วน "ติดต่อเรา" เราจะดำเนินการเพื่อตอบสนองและแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณโดยฉับไว

11/5/2019

หากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณได้อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจกับเรา คุณสามารถติดต่อ FTC เพื่อแจ้งข้อกังวลของคุณ

หากคุณเป็นผู้พำนักในประเทศสมาชิก EU และคุณมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราหรือ FTC ยังไม่สามารถจัดการอย่างน่าพึ่งพอใจ เรามีข้อผูกพันที่จะร่วมมือกับคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดย EU Data Protection Authorities เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนแก้ไขข้อขัดแย้งอิสระของเราสำหรับ Framework

นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งอธิบายโดยละเอียดไว้บนเว็บไซต์ Privacy Shield ผู้เป็นเหตุแห่งข้อมูลในประเทศสมาชิก EU อาจอ้างอนุญาโตตุลาการซึ่งมีผลผูกพันคู่พิพาทสำหรับประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขัดแย้งอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว


11. ติดต่อเรา

โปรดติดต่อเราด้วยการส่งอีเมลมาที่ privacy@hertz.com หรือสำหรับผู้พำนักในประเทศสมาชิก EU - euprivacy@hertz.com หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ด้านล่างนี้หากคุณมีคำถามใดๆ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

The Hertz Corporation Attention: Legal-Privacy 8501 Williams Rd.
Estero, FL 33928
USA

เราดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ และมีวัตถุประสงค์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและใช้


12. การเปลี่ยนแปลง

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ด้วยการโพสต์การแก้ไขใหม่บนเว็บเพจนี้หรือบนแอปที่เกี่ยวข้องหรือไซต์อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ แต่จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง เมื่อใดก็ตามที่เราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะระบุวันที่ของการปรับปรุงดังกล่าวในย่อหน้าแนะนำด้านบน และโพสต์บันทึกย่อบนหน้าแรกของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของเรา

Print