หากต้องการขอไมล์/คะแนน/เครดิตย้อนหลังจากพันธมิตร โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 
ชื่อโปรแกรม:
หมายเลขสมาชิกโปรแกรม:
โปรดกรอกหมายเลขสมาชิกทุกหลักตามที่ระบุบนหน้าบัตร โดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่ขีดกลาง รวมเลขศูนย์นำหน้าทุกตัว
ชื่อจริง:
นามสกุล:
ที่อยู่ :
ที่อยู่ 2:
เมือง:
ประเทศ / ภูมิภาค - รัฐ/จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
อีเมล:
โปรดยืนยันอีเมลของคุณ:
1. วันที่รับรถ:
หมายเลขข้อตกลงการเช่ารถ:
สร้างคำขอเพิ่ม
หมายเลขข้อตกลงการเช่ารถในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปทั้งหมดจะมีความยาว 9 หลักโดยไม่เว้นวรรคหรือมีขีดกลาง ส่วนหมายเลขข้อตกลงการเช่ารถในประเทศอื่นๆ อาจมีความยาวต่างกัน